Karakteristike terminala

  Kapacitet terminala 1.000.000 T/godišnje
  Dužina obale Dobrika 240 m
  Dubina obale 10 m
  Veličina broda 30 000 T
  Kapacitet iskrcaja 400 T/h brodoiskrcivač Siwertell-pužni transport, dužina grane 24 m,
      visina vertikale-17m

Skladišni kapaciteti:

105 000 tona separiranih tereta ili 120 000 tereta iste vrste Skladište ima pet odvojenih box-ova , 15 000 tona svaki i jedan od 30 000 tona tereta .

Transportni sistem :

  Gumeni transporteri – kapacitet
  500 T/h linija broda
  300 T/h linija skladišta


Iskladištenje hale

  Poluportalni grebač materijala sa kapacitetom 300 T/h

Utovarna stanica

  Ukrcaj vagona – utovarna stanica sa 2 kolosjeka i dvije vage
  Kapacitet 7000 T/dan
  Mogućnost istovremenog tovarenja na oba kolosijeka različitih vrsta tereta
       ( linija broda i linija skladišta )

Kolosiječne vage

  Vage su elektromehaničke
  Max. nosivost 80 T, točnost 12,5 kg
  Dva mosta na svakoj vagi (mogućnost mjerenja osovinskog pritiska)
  Mogućnost tovarenja svih vrsta željezničkih vagona (utovar sa vrha ili sa strane)
  Vagoni se tovare bez rastavljanja sa popuštenim kvačilima

Željeznički kolosjeci

  2 kolosjeka u dužini od 600 m svaki
  Formiranje maršutnog vlaka na terminalskim kolosijecima

Upravljanje sistema

  Rad Terminala potpuno je automatski sa kontrolom svih transportnih sistema iskrcaja broda,
      punjenja skladišne hale te direktnog ili indirektnog punjenja željezničkih vagona.

Referentni tereti

  Fosfat, KCL, DAP, MAP

Zaštita okoliša

  Sistem pretovara potpuno je zatvoren. Sva presipna mjesta te mjesto utovara vagona
      pokriveno je sistemom otprašivanja.

hrCroatian
Skip to content