AKRONIM I NAZIV PROJEKTA: FRAMESPORT – Framework Initiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports

PROGRAM FINANCIRANJA: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Tematsko podrucje: Pomorski prijevoz – pomorske usluge
Projekt ID: 10253074
Trajanje projekta: 1. 1. 2020. – 31. 12. 2022.
Ukupni proracun projekta: € 7.138.832,90
Proracun projekta za PP 10 – Lucku upravu Šibenik: € 337.925,00
Dana 15. srpnja 2020.g održan je Kick-off sastanak projekta.
SAŽETAK I CILJ PROJEKTA

Projekt ima za cilj postaviti temelje integriranog i održivog razvoja manjih luka omogucavajuci postati proaktivni društveno-ekonomski pokretaci razvoja na jadranskim obalama.
Takav strateški cilj zahtijeva višestruki pristup, koji ukljucuje i provedbu konkretnih pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje ce se promicati u okviru cjelokupne strategije. Prioriteti ce se individualizirati pristupom „odozdo prema gore“ podrazumijevajuci aktivno sudjelovanje lokalnih i nacionalnih dionika. Projektni partneri ce se baviti pitanjima planiranja i upravljanja, primjenom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija, kao i razvijanjem IKT alata i usluga, podržavajuci na taj nacin ucinkovit razvoj malih luka na cijelom IT-HR podrucju. Nadalje, prilagodena IKT platforma prikupljat ce i sistematizirati kljucne podatke o malim lukama koje ce se dijeliti kao polazište svakog daljnjeg razvoja.
Šibenska Lucka uprava je planirala pilot aktivnosti kojima je cilj poboljšanje sigurnost plovidbe i smanjenje onecišcenja. Projekt se sastoji od dva elementa:

  1. Studija o alternativnim nacinima priveza za brodove (ro-ro i cruiseri) i opskrbi elektricnom energijom ro-ro brodova: Izradit ce se studija koja ce definirati mogucnosti primjene alternativnih metoda priveza za brodove kako bi se povecala razina operativnosti i sigurnosti u šibenskoj luci. Nadalje, studija ce analizirati i opisati mogucnosti uvodenja ro-ro usluga na otoke pomocu brodova na elektricni pogon. Potrebno je analizirati mogucnosti i potrebne korake implementacije. Tehnologije i lekcije naucene iz studije, kao i izražene prednosti primjene novih tehnologija, primjenjive su u svim lukama u Hrvatskoj i Italiji i nadamo se da ce postati standard na Jadranu. Buducnost je u alternativnim gorivima koja imaju manji utjecaj na okoliš i osiguravaju održivost. Studija je prvi korak i osnova za buduca ulaganja i primjenu ovih tehnologija.
  2. Prognoze moguceg zemljopisnog širenja onecišcenja: Lucka uprava Šibenik instalirat ce plutace sa senzorima i testirati informaticki alat za predvidanja moguceg zemljopisnog širenja onecišcenja. Jadran je vrlo osjetljivo podrucje i njegova zaštita je prioritet svih regija. U slucaju nesrece sa zagadenjem, instalirani sustav omogucit ce LU Šibenik predvidanje zemljopisnog širenja onecišcenja i pravilno reagiranje iz cega proizlazi korist za cijelo jadransko podrucje.

Partneri na projektu:
LP — CONSORTIUM FOR THE COORDINATION OF RESEARCH ACTIVITIES CONCERNING THE VENICE LAGOON SYSTEM
PP1 — MUNICIPALITY OF MONFALCONE
PP2 — INSTITUTE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS FOUNDATION
PP3 — REGIONAL STRATEGIC AGENCY FOR THE ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY — APULIA REGION
PP4 — SVILUPPO MARCHE SRL — SVIM MARCHE SRL
PPS — REGIONAL AGENCY FOR PRODUCTIVE ACTIVITIES
PP6 — AUTONOMOUS AGENCY FOR HOSPITALITY AND TOURISM OF TERMOLI
PP7 — LUCKA UPRAVA UMAG — NOVIGRAD
PP8 — PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
PP9 — ŽUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR
PP10 — LUCKA UPRAVA ŠIBENIK
PP11— SVEUCILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET U RIJECI
PP12 — LOGOTEAM D.O.O.
PP13 — EURO-MEDITERRANEAN CENTER ON CLIMATE CHANGE FOUNDATION
PP14 — LUCKA UPRAVA SENJ
PP15 — MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, UPRAVA POMORSTVA
PP17 — MARCHE REGION
PP18 — MUNICIPALITY OF GABICCE MARE
PP19— MUNICIPALITY OF NUMANA
PP20 — MUNICIPALITY OF TERMOLI
PP21— MUNICIPALITY OF CAMPOMARINO
PP22 — MUNICIPALITY OF MONTENERO DI BISACCIA
PP23 — GUIDOTTI SHIPS S.R.L.
PP24 — MARINUCCI YACHTING CLUB S.R.L.
PP25 — AUTONOMOUS REGION OF FRIULI VENEZIA GIULIA
PP26 — VENETO REGION, DEPARTMENT FOR PUBLIC WORKS, CONSTRUCTIONS AND LOGISTICS
PP27 — RIMINI MUNICIPALITY
PP28 — EMILIA-ROMAGNA REGION

 

Više o Programu prekogranicne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg Italy – Croatia) i projektu Framesport, možete potražiti na https://www.italy-croatia.eu/web/framesport.

hrCroatian
Skip to content