Pozivi za dodjele koncesija

 

Podnositelj zahtjeva za koncesiju za obavljanje lučkih ili gospodarskih djelatnosti (čl. 66. stavak 5. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području Lučke uprave Šibenik mora dostaviti slijedeće podatke i dokumente:

  1. zahtjev za koncesiju za obavljanje djelatnost
  2. izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracije djelatnosti za koju se traži koncesija;
  3. dokaz da raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za obavljanje lučke djelatnosti za koju traži koncesiju;
  4. BON 1 i BON 2;
  5. potvrdu porezne uprave o plaćanju odnosno da nema duga po osnovi javnih davanja
  6. plan i operativni godišnji program rada;

 

Godišnja naknada za koncesiju sastoji se iz dva dijela:

–              stalni dio naknade – iznosi 3.000,00 kn (tri tisuće kuna) godišnje

–              promjenljivi dio naknade – iznosi 1% (jedan posto) ostvarenog prihoda

 

Upravno vijeće Lučke uprave Šibenik će temeljem zahtjeva pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) donijeti Odluku o dodjeli koncesije na zahtjev, te će se potom zaključiti Ugovor o koncesiji. Koncesionar uz Ugovor dostavlja i zadužnicu kao osiguranje ispunjavanja obveza iz koncesije.

Potpisom Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije stječe pravo obavljanja djelatnosti predmeta koncesije na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Šibenik, 24 sata na dan.

Ugovor o koncesiji se upisuje u Registar koncesija (Zakon o koncesijama NN 69/17, 107/20).

 

 

 

Poziv zainteresiranima za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Šibenik :

 

Poziv zainteresiranima za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Šibenik :

hrCroatian
Skip to content