Pravni okvir

 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.) propisuje vrste
koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje
postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.

– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili
gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.

 

PRAVNI OKVIR

Pravni okvir za postupak, rokove, uvjete za dobivanje koncesije i potrebna dokumentacija:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.)

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)

Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/2012.). 

 

 

Koncesije za djelatnosti

 

 

BROJ TVRTKA ADRESA OIB KONTAKT
PRVENSTVENA KONCESIJA
1. LUKA ŠIBENIK d.o.o. Obala Hrvatske mornarice 4,
22000 ŠIBENIK
41169771101 tel: 022/213-033
fax: 022/212-133
luka@lukasibenik.hr
www.lukasibenik.hr
ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA I ONEČIŠĆENJA MORA TEKUĆIM I KRUTIM OTPADOM
1. CIAN d.o.o. – Split Varaždinska 51,
21000 SPLIT
04201603871 tel: 021/540-190
fax: 021/540-199
cian@st.htnet.hr
www.cian.hr
2. DEZINSEKCIJA d.o.o. – Rijeka Brajšina 13,
51000 RIJEKA
75145286506 tel: 051/506-920
fax: 051/512-769
dezinsekcija@ri.t-com.hr
www.dezinsekcija.hr
FUMIGACIJA I DERATIZACIJA
1. DEZINSEKCIJA d.o.o. – Rijeka Brajšina 13,
51000 RIJEKA
75145286506 tel: 051/506-920
fax: 051/512-769
dezinsekcija@ri.t-com.hr
www.dezinsekcija.hr
OPSKRBA BRODOVA GORIVOM
1.

INA d.d. – Zagreb

Veleprodaja Šibenik:

Avenija Većeslava Holjevca 10,
10002 Zagreb

Žaborička 4,
22000 ŠIBENIK,

27759560625

tel: +385(1)6450-523
email (za domaće tržište):
YachtBunkering@ina.hr
email (za brodove u izvozu):
Bunkering@ina.hr

www.ina.hr

2. LUKOIL CROATIA d.o.o. – Zagreb Ulica grada Vukovara 284,
10000 ZAGREB
84740716328 tel: 01/3899-041
fax: 01/3899-053
lukoil@lukoil.hr
www.lukoil.hr
3. CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. – Zagreb Josipa Marohanića 1,
10000 Zagreb
00865396224 tel. 016651400,
fax: 016651479,
email: vlatka.kovacic.crnkovic@crodux-derivati.hr
4. APIOS d.o.o. – Zagreb Budmanijeva 5,
10000 Zagreb
72594208197 tel. 013877069,
fax: 013877070,
email: josko.crvelin@apios.hr
5. Adria oil d.o.o. Spinčići 38
51215 Kastav
03004159051 tel. 051/742-444,
fax: 051/742-435; 051/742-445,
email: info@adria-oil.com
OPSKRBA BRODOVA
1. AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. – Rijeka Jadranski trg 4,
51000 Rijeka
67641553147 tel: 051 500 870,
fax: 051 511382
amec@amec.hr
www.amec.hr
2. Ben Ship Supply d.o.o. Riva boduli 1
51000 Rijeka
  tel: 00385 51 214 712, 320 870
fax: 00385 51 320 871
Email: benship@benship.hr
www.benship.hr 
3. Trand Adria Nova d.o.o. Bana I. Mažuranića 22
22000 Šibenik
  tel:  022 340 331
fax: 022 340 331
Email: trans.adria.nova@si.t-com.hr
3. Omnis d.o.o. Podružnica Rijeka – Glavna podružnica Janeza Trdine 1
51000 Rijeka
  tel:  051 214 649
Email:gregor.furlan@omnis.si
KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE
1. Z I K d.d. – Zagreb Ljudevita Gaja 17/III,
10000 ZAGREB
74121470605 tel: 01/4806-777
fax: 01/4806-700
info@zik.hr
http://zik.hr
2. SGS ADRIATICA Karlovačka cesta 4i,
10000 Zagreb
69359376226 tel: 01/614-0961
fax: 01/614-0962
SGS.Adriatica@sgs.com
www.sgsgroup.hr
3. INSPECTORATE (CROATIA) Ltd. d.o.o. Užarska 17/a,
51000 Rijeka
51521333706 tel: 051/339-390
fax: 051/334-812
info@inspectorate-croatia.hr
www.inspectorate.com
4. ADRIAINSPEKT d.o.o. – Rijeka Ciottina ulica 17/B,
51000 Rijeka
05740146347 tel. 051 356080,
fax 051 356090,
email: ai@adriainspekt.hr
5. CARGO CONTROL j.d.o.o. – Zadar Stjepana Radića 20, 23000 Zadar 13284779222 tel. 091 2532658,
email: info@cargo-control.eu
6. EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. – Zagreb Karlovačka cesta 4L,
10000 Zagreb
5002478563 tel. 051 335722,
fax: 051 215581
email: croatiakontrola.ri@croatiakontrola.hr imalnar@croatiakontrola.hr
7. AMSPEC d.o.o., Rijeka Korzo 11, 51000
RIJEKA
04264745444 tel. 051/606-555,
fax: 0914365971
LUČKO TEGLJENJE
1. BRODOSPAS d.d. – Split Obala Lazareta 2,
21000 SPLIT
39030031494 tel: 021/405-111
fax: 021/344-368
brodospas@brodospas.hr
www.brodospas.net
PRIVEZ/ODVEZ BRODOVA
1. LUKA ŠIBENIK d.o.o. Obala Hrvatske mornarice 4,
22000 ŠIBENIK
41169771101 tel: 022/213-033
fax: 022/212-133
luka@lukasibenik.hr
www.lukasibenik.hr
PARKING VOZILA GAT VRULJE
1. LUKA ŠIBENIK d.o.o. Obala Hrvatske mornarice 4,
22000 ŠIBENIK
41169771101 tel: 022/213-033
fax: 022/212-133
luka@lukasibenik.hr
www.lukasibenik.hr
2. ALTICA d.o.o. Jerolima Milete 25,
22000 Šibenik
03453412603 tel: 022 213502,
mob. 0995556678
PUTNIČKA AGENCIJA
1. ATLAS d.d. Vukovarska 19,
20000 Dubrovnik
02041978827 tel: 020/442-222
fax: 020/411-100
atlas@atlas.hr
www.atlas-croatia.com
2. ELITE TRAVEL d.o.o. Vukovarska 17,
20000 Dubrovnik
58914751045 tel: 020/358-200
fax: 020/358-303
elite@elite.hr
www.elite.hr
3. ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY d.o.o. Dr. Ante Starcevica 45,
20000 Dubrovnik
11406219993 tel: 020/400-586
fax: 020/400-587
adriatic@adriatic-excursions.com
www.adriatic-excursions.com
4. APPLICON TOURS d.o.o. Župska 2,
20000 Dubrovnik
71222607758 tel: 098/725-726
fax: 020/440-557
info@applicon-tours.com
www.applicon-tours.com
5. GULLIVER TRAVEL d.o.o. Stjepana Radića 25,
20000 Dubrovnik
71222607758 tel: 020 410828,
fax 020 410890, web: http://www.gulliver.hr/hr
6. Grand Circle Dubrovnik d.o.o. Dr. Ante Starčevića 45,
20000 Dubrovnik
23532329318 tel: 020 341777
TAXI SLUŽBA
1. Mihovil Mikulandra Stara cesta 58,
22000 Šibenik
45269788512 tel: 022 338254,
mob. 098 9214180
PRANJE I PRIJEVOZ RUBLJA
1. Alba Lunaris j.d.o.o. Križine 5
21000 Split
mob. 091 589 6076
email: info@praonicarublja-split.com
PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINSKOG PODRIJETLA
1. SORDES d.o.o. Murvica, Murvica 1,
23000 Zadar
22346495012 tel: 098893583,
mob. 023276194
email: info@sordes.hr

 

POMORSKI AGENTI
1.

JADROAGENT d.d. – Rijeka

Poslovna jedinica Šibenik

Trg Ivana Koblera 2,
51000 RIJEKA

Fra Jerolima Milete 8,
22000 ŠIBENIK

95976200516

tel: 051/211-626
fax: 051/211-622

tel: 022/212-570
fax: 022/212-682
sibenik@jadroagent.hr
www.jadroagent.hr

2. ALMAGEST d.o.o. – Šibenik Obala Jerka Šižgorića 2,
22000 ŠIBENIK
23673108064 tel: 022/218-704
fax: 022/218-704
info@almagest.hr
www.almagest.hr
3. MEDSERVIS d.o.o. Šibenik Put gimnazije br. 49,
22000 ŠIBENIK
26294272264 tel: 022/214-586
fax: 022/212-500
medservis@si.t-com.hr
www.medservis.hr
4.

B.W.A. d.o.o. – Opatija

Sibenik office

Ulica Vladimira Nadzora 3
51410 OPATIJA

Obala Jerka Sizgorica 1, 22000 Šibenik

49109694569

tel: 051/603-470
fax: 051/603-471
croatia@bwayachting.com

tel: 022/331-803
fax: 022/331-480 sibenik@bwayachting.com

www.bwayachting.com

5. REA DUBROVNIK d.o.o. Bulet 21,
20235 Zaton Veliki
68721236613 tel: 020/313-053
fax: 020/418-022
rea.dubrovnik@du.t-com.hr
www.readubrovnik.com
6. ALIANCA d.o.o.

Školjić 6/II,
51000 Rijeka/

Neretvanskih gusara 12,
20340 Ploče

50945507137 tel: 020 672860
fax: 020 670535
ploce-agency@alianca.hr
7. Gulliver travel d.o.o. Obala Stjepana Radića 25
20000 Dubrovnik
50945507137 tel: +385 (0)20 410888
fax: +385 (0)20 410890
gulliver@gulliver.hr
OTPREMNIČKA DJELATNOST
1. TRANS ADRIA NOVA d.d. Bana I. Mažuranića,
22 22000 ŠIBENIK
18757471482 tel: 022/340-331
fax: 022/340-331
trans.adria.nova@si.t-com.hr
http://trans-adria-nova.com
2. TRAST OTPREMNIŠTVO d.o.o. Novaki 11,
10431 SV. NEDJELJA
24839920900 tel: 023/301-064
fax: 023/311-052
elvis.bilaver@trast.hr

 

hrCroatian
Skip to content