Kapacitet terminala

  400 000 T/god.
  Dužina obale Rogač I vez 250 m
  Dubina obale 10 m
  Veličina broda 30 000 T
  Kapacitet utovara 150 T/h
  Zglobni transporteri kom 2 za brodove do 5000 tona
  Nosive dizalice sa grabilicama kom 2 i pokretnim koševima za ukrcaj tereta
       2 x 7 tona ( 300 T/h )
  Transportni sistem-pokretni transporteri kapacitet 200T/h
  Skladišni kapacitet 2×2500 m2 -ravni pod
  Iskladištenje hale klasični utovarivač-kapacitet 250 T/h

Referentni tereti:

KAN, UREA, NPK, žitarice

Iskrcaj vagona :

  Iskrcajna rampa za specijalne vagone sa bočnim otvorima
  Kapacitet – 150 T/h

Željeznički kolosijeci

  Za potrebe terminala koristi se kolosijek R4 ( dužina kolosijeka 300 m )

en_USEnglish
Skip to content