Teretni promet od 2000. do 2009. godine

TERETNI PROMET LUKE ŠIBENIK OD 2012. DO 2016. GODINE

GODINA UVOZ IZVOZ UKUPNO TERET RASUTI TERET GENERALNI TERET
2012 208.000 202.000 410.000 402.000 8.000
2013 160.874 230.004 390.878 382.878 8.000
2014 149.461 265.791 412.252 403.712 8.540
2015 193.246 288.659 481.905 478.602 3.303
2016 133.114 291.758 424.872 406.460 18.412
   
Putnički promet od 2000. do 2009. godine

PUTNIČKI PROMET LUKE ŠIBENIK OD 2012. DO 2016. GODINE

GODINA LINIJSKI PUTNICI CRUISE PUTNICI UKUPNO PUTNICI LINIJSKI VOZILA CRUISE BR. DOLAZAKA
2012 39.992 15.355 55.347 5.218 84
2013 42.301 29.784 72.085 5.028 100
2014 39.911 12.693 52.604 5.144 93
2015 259.106 17.562 276.668 5.391 92
2016 276.234 12.276 288.510 5.813 105
en_USEnglish
Skip to content