Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik
otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom
od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.
Osnovana je odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2. prosinca 2004. godine.

Lučka uprava obavlja poslove utvrđene Zakonom i to:

 1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra
  koje predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača
  lučke uprave,
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog
  područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa,
  tehničko – tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji
  gospodarski interes drugih gospodarskih subjekta,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku
  djelatnost na lučkom području,
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom
  području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Lučka uprava Šibenik daje koncesije za lučke djelatnosti na osnovu propisanih
tehničko – tehnoloških uvjeta, te na osnovu raspisanog javnog natječaja.
Tijela lučke uprave su upravno vijeće i ravnatelj.

Osnovne lučke djelatnosti su:

 1. ukrcaji, iskrcaji, prekrcaji, skladištenje, sortiranje te oplemenjivanje roba,
 2. privez i odvez brodova,
 3. čišćenje luke,
 4. ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 5. ostale usluge u luci za koje se daje koncesija, kao što je usluga davanja vode,
  energije i telefona, pružanje usluga putnicima i brodovima, servisi lučke
  mehanizacije, agencijska i špediterska djelatnost, kontrola kakvoće i
  količine roba i druge usluge
en_USEnglish
Skip to content