ORGANIZACIJA LUČKE UPRAVE
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministar: Oleg Butković
Upravno vijeće
Predsjednica: Lidija Bralić

Adresa: Vladimira Nazora 53,
22000 Šibenik
Hrvatska
Telefon: +385 (0)22 218 001
Fax: +385 (0)22 200 362
E-mail: info@portauthority-sibenik.hr
lucka-uprava-sibenik@si.t-com.hr
Ravnatelj Paško Dželalija
Telefon: +385 (0)22 218 001
Fax: +385 (0)22 200 362
GSM: +385 (0)91 434 4455
E-mail: lucka-uprava-sibenik@si.t-com.hr
Telefon: +385 (0)22 218 001
Fax: +385 (0)22 200 362
GSM: +385 (0)91 200 2443
E-mail: josko.supe@portauthority-sibenik.hr
ODJEL RAZVOJA I ODRŽAVANJA LUČKE INFRASTRUKTURE
Specijalist za održavanje i tehnički razvoj dipl. ing. prom. Hrvoje Bratić
Telefon :+385(0)22 218 001
Fax: +385 (0)22 200 362
GSM: +385 (0)91 202 436
E-mail: hrvoje@portauthority-sibenik.hr
Koordinator za sigurnost
Krešimir Bulat ing.
Telefon: +385 (0)22 200 308
Fax: +385 (0)22 200 362
GSM: +385 (0)99 733 3113
E-mail: pfso@portauthority-sibenik.hr
Financijsko-knjigovodstveni sektor

Specijalist za knjigovodstveno
– računovodstvene poslove.

Barbara Cukrov Čvrljak dipl. oec.
Telefon: +385(0)22 200 309
Fax: +385(0)22 200 362
E-mail: barbara@portauthority-sibenik.hr
Knjigovodstveni djelatnik
Anita Mihić
Telefon: +385(0)22 200 309
Fax: +385(0)22 200 362
E-mail: anita@portauthority-sibenik.hr
Lučki redar
Dubravko Žurić
Telefon: +385 (0)22 218 001
Fax: +385 (0)22 200 362
E-mail: lucki.redar@portauthority-sibenik.hr
en_USEnglish
Skip to content