Pravni okvir

 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.) propisuje vrste
koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje
postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.

– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili
gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.

 

PRAVNI OKVIR

Pravni okvir za postupak, rokove, uvjete za dobivanje koncesije i potrebna dokumentacija:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.)

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)

Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/2012.). 

 

 

Koncesije za djelatnosti

 

 

RBR ID ugovora OIB koncesionara Koncesionar Koncesija Datum početka Datum isteka
1. 229734 865396224 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. opskrba brodova gorivom 20.12.2019 20.12.2021
2. 240059 87342329948 GRADSKI PARKING D.O.O.  parking 18.9.2020 31.12.2021
3. 257057 86755900071 DOMINIUM TRAVEL D.O.O. putnička agencija 10.6.2021 10.6.2022
4. 240061 41169771101 LUKA ŠIBENIK D.O.O. parking 18.9.2020 17.9.2022
5. 260965 22346495012 SORDES D.O.O. prihvat i otprema nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u međunarodnom prometu kategorija 1 i kategorija 3 24.9.2021 24.9.2022
6. 242976 72594208197 CORAL CROATIA D.O.O. opskrba brodova gorivom 23.10.2020 23.10.2022
7. 243557 85528594629 OMNIS D.O.O. PODRUŽNICA RIJEKA – GLAVNA PODRUŽNICA opskrba brodova 23.10.2020 23.10.2022
8. 252008 57560142459 BEN SHIP SUPPLY D. O. O. opskrba brodova 26.3.2021 26.3.2023
9. 255225 67641553147 AMEC OPSKRBA BRODOVA D.O.O. opskrba brodova 24.5.2021 24.5.2023
10. 255226 11406219993 ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY D.O.O. putnička agencija 10.6.2021 10.6.2023
11. 237736 3004159051 ADRIA OIL D.O.O. opskrba brodova gorivom 15.6.2020 15.6.2023
12. 256142 5162368387 GULLIVER DESTINATION MANAGEMENT COMPANY D.O.O. putnička agencija 25.6.2021 25.6.2023
13. 237498 4201603871 CIAN D.O.O. čistoća, prihvat i otprema tekućeg otpada 15.7.2020 15.7.2023
14. 240066 75145286506 DEZINSEKCIJA, D. O. O. fumigacija, deratizacija i dezinsekcija 15.7.2020 15.7.2023
15. 240062 75145286506 DEZINSEKCIJA, D. O. O. čistoća, prihvat i otprema tekućeg otpada 15.7.2020 15.7.2023
16. 237734 74121470605 ZIK D.O.O. kontrola količine i kakvoće robe 15.7.2020 15.7.2023
17. 237504 51521333706 INSPECTORATE (CROATIA)  LTD. D.O.O. kontrola količine i kakvoće robe 15.7.2020 15.7.2023
18. 257052 27759560625 INA-INDUSTRIJA NAFTE  D.D. opskrba brodova gorivom 31.7.2021 31.7.2023
19. 240143 57606909020 PRIMULA COMPANY D.O.O. privez i odvez 1.9.2020 31.8.2023
20. 260471 99865639204 TAXI AURORA USLUGE TAXI PRIJEVOZA auto taksi 24.9.2021 24.9.2023
21. 260954 58914751045 ELITE TRAVEL D.O.O. putnička agencija 24.9.2021 24.9.2023
22. 243344 5740146347 ADRIAINSPEKT  D. O. O. kontrola količine i kakvoće robe 23.10.2020 23.10.2023
23. 251590 13284779222 CARGO CONTROL J.D.O.O. kontrola količine i kakvoće robe 26.3.2021 26.3.2024
24. 225360 84740716328 LUKOIL CROATIA D.O.O. opskrba brodova gorivom 15.9.2019 15.9.2024
25. 128097 41169771101 LUKA ŠIBENIK D.O.O. prvenstvena koncesija 1.1.2003 1.1.2029
1. LUŠ-533-VI/2021 18485722198 A PLUS YACHTING d.o.o. pomorska agencija 30.6.2021 31.12.2021
2. LUŠ-164-III/2020 25636115130 GULLIVER TRAVEL d.o.o. pomorska agencija 21.3.2020 21.3.2022
3. LUŠ-274-VI/2020 50945507137 ALIANCA d.o.o. pomorska agencija 1.6.2020 1.6.2022
4. LUŠ-413-VI/2019 23673108064 ALMAGEST d.o.o. pomorska agencija 10.6.2019 10.6.2022
5. LUŠ-395-VI/2019 18757471482 TRANS ADRIA NOVA d.o.o. otpremnički poslovi 10.6.2019 10.6.2022
6. LUŠ-366-V/2021 24839920900 TRAST OTPREMNIŠTVO d.o.o. otpremnički poslovi 19.5.2021 19.5.2023
7. LUŠ-444-VI/2021 63796300898 L.P. – POMOĆ JAHTAMA d.o.o. pomorska agencija 10.6.2021 10.6.2023
8. LUŠ-442-VI/2021 49109694569 B.W.A d.o.o. pomorska agencija 15.7.2021 15.7.2023
9. LUŠ-903-IX/2021 26294272264 MEDSERVIS d.o.o. pomorska agencija 18.9.2021 18.9.2024
10. LUŠ-932-X/2021 95976200516 JADROAGENT d.d. poslovna jedinica Šibenik pomorska agencija 10.10.2021 10.10.2024
en_USEnglish
Skip to content