DIGLOGS

 

Lučka uprava Šibenik je jedan od partnera u projektu DigLogs koji je započeo 01. siječnja 2019. i trajat će do 30. lipnja 2021. Vrijednost projekta je 2.555.427,50 EUR i bit će financiran putem EU fondova iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska.

Projektno partnerstvo je pod vodstvom Pomorskog fakulteta u Rijeci okupilo različite dionike programskog područja: privatni, javni i istraživački sektor: Elevante Trading & Consulting S.R.L., Unione Regionale Camere I.A.A. Del Veneto,  North Adriatic Sea Port Authority – Ports Of Venice And Chioggia, University Of Trieste, Actual I.T., Cluster For Innovation In Logistics And Transport System, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Rovinj.

Glavni cilj projekta DigLogs je osigurati značajan razvoj prekogranične suradnje između dvije zemlje: Hrvatske i Italije kroz uklanjanje postojećih ograničenja u informacijskim sustavima koji podržavaju prometni sektor te stvaranje sinergije za izgradnju čvrste mreže omogućavanjem integracije različitih IT alata koji bi pomogli u postupku nesmetanog donošenja odluka. Značajna je i sinergija projekta s prethodnim i tekućim projektima TEN-T prometne mreže.

Stručnost projektnih partnera osigurava postizanje ciljeva i očekivane rezultate projekta u smislu istraživanja i uspostavljanja većine naprednih digitaliziranih logističkih procesa za multimodalni teretni prijevoz i putničke usluge u programskom području.

Projekt predviđa sljedeće aktivnosti:

  1. Analiza utjecaja glavnih inovacija s fokusom na trend digitalizacije procesa te upravljanje podacima za mobilnost tereta i putnika
  2. Planovi implementacije temeljeni na glavnim inovacijama koje utječu na područje u sljedećih 5 godina i na najatraktivnijim rješenjima digitalizacije koja se mogu izravno prenositi u području HR-ITA
  3. Definiranje koraka koje treba poduzeti za implementaciju inovativnih rješenja iz perspektive tržišta
  4. Na sedam pilot aktivnosti fokusiranih na teret, putnike i kombinirane implementacije testirati stvarna rješenja u privatnom i javnom sektoru
  5. Plan prijenosa kako bi rezultati bili razumljivi budućim dionicima u Programskom području
  6. Akcijski plan za prikupljanje najrelevantnijih iskustava i rezultata te isporuka svih mjera koje treba poduzeti kako bi se podržao proces digitalizacije u Programskom području nakon zatvaranje projekta
hrCroatian
Skip to content