Pomorsko putnički terminal - Vrulje

Lučka uprava Šibenik je pokrenula postupak pripreme realizacije projekta „Modernizacija lučkog područja luke Šibenik“, koji se sastoji od radova u putničkom i teretnom dijelu luke Šibenik, ukupne vrijednosti 182 milijuna kuna, a zgrada pomorsko-putničkog terminala (PPT) čini dio tog projekta…..

INTERREG – FRAMESPORT

Projekt ima za cilj postaviti temelje integriranog i održivog razvoja manjih luka omogucavajuci postati proaktivni društveno-ekonomski pokretaci razvoja na jadranskim obalama.

INTERREG – MIMOSA

Projekt MIMOSA, s ciljem poboljšanja ponude multimodalnih održivih rješenja za promet putnika, promovira novi prekogranični pristup mobilnosti.
 

INTERREG – DIGILOGS

Glavni cilj projekta DigLogs je osigurati znacajan razvoj prekogranicne suradnje izmedu dvije zemlje: Hrvatske i Italije kroz uklanjanje postojecih ogranicenja u informacijskim sustavima.

hrCroatian
Skip to content